Decentralizácia v ECAV na Slovensku a opodstatnenosť vytvorenia troch dištriktov - Potreba zmeny

Informácia pre členov synody 2016 a širokú evanjelickú verejnosť

 

Úvod

Diskusia o zmene štruktúry evanjelickej cirkvi na Slovensku prebieha už takmer 20 rokov. Táto diskusia začala pritom len pár rokov po schválení základného zákona - novej Ústavy ECAV na Slovensku v roku 1993, ktorá sa prijímala po rozdelení Československa (Cirkevný zákon č. 1/1993 v znení ďalších predpisov).

Čítať ďalej...

Vyjadrenie k návrhu generálneho žalobcu zo dňa 7.10.2015 na uloženie disciplinárneho opatrenia

Dôstojné predsedníctvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku,
z Biskupského úradu ZD ECAV na Slovenku mi bol doručený návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia generálneho žalobcu ECAV JUDr. Jána Martáka, XXXXXXXX č. XXX smerujúci proti ThMgr. Jaroslavovi Mlynárovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXX ako členovi CZ ECAV na Slovensku Bratislava a členovi dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV na Slovensku , Bratislava.

Čítať ďalej...

Protest

Protestujeme proti disciplinárnemu konaniu podanému proti br. farárovi Jaroslavovi Mlynárovi, ktoré má viesť predsedníctvo ZO ECAV.
Protestujeme proti podaniu na GS bratom generálnym žalobcom proti br. dozorcovi Západného dištriktu ECAV Vladimírovi Danišovi. A to z týchto dôvodov:

Čítať ďalej...

O čo sa snažíte?

Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú.  (Mt 23:3)

Začnem citáciou, ktorá ma primäla k napísaniu tohto príspevku: „Co udeláme, když jsme společensky významnejší, a nekdo jako první podáva ruku nám? Budeme předstírat , že ji nevidíme, nebo nezdvořáka opravíme? Ne, naopak, co nejrychleji ruku přijmeme, a udeláme-li to bez váhání a bezprostředne, možná si toho ani nikdo kolem nás nevšimne. To je naše poslání ve společnosti: prokazovat ostatním dobro, a jestli se nekdo jiný dopustí chyby, udeláme vše pro to, abychom mu pomohli chybu napravit.“[1]

Čítať ďalej...