O čo ide laikom?

„Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“ Žalm 16,11  Slová tohto žalmu mám napísané na rozpomienke na konfirmáciu, ktorú som absolvovala až ako dospelá. Pán Boh ma našiel ako 25 ročnú, a potom ako som uverila v Pána Ježiša Krista som nastúpila na cestu viery. Považovala som za prirodzené, ba priam potrebné si dať do poriadku veci s cirkvou. Pamätám sa na to, ako som priam bežala do Nového kostola, vedomá si, že už nesmiem stratiť ani minútu.

Čítať ďalej...

Môžem niečo zmeniť!

„Požehnaný Hospodin, lebo mi predivne prejavil milosť v čase súženia.“ Žalm 31, 22

Slová žalmistu pozná vari každý, kto prechádzal a prechádza vo svojom živote ťažkými situáciami. Strata zamestnania, choroba, rozpad partnerského vzťahu, smrť blízkych, ťažkosti vo výchove detí, finančná neistota. Áno, aj ja som mnohými týmito okamihmi prešla. Preto o to viac rozumiem ľuďom, ktorí si opäť a opäť musia rekonštruovať život a nachádzať nový smer a novú nádej. Mojich ostatných trinásť rokov bolo veľmi ťažkých. No nikdy som si nekládla otázku, prečo ja? A prečo to dopustil Boh? Napriek všetkým okolnostiam, fyzickej a psychickej bezmocnosti som hľadala riešenie. A postupne to riešenie prichádzalo. Na všetkých úrovniach. Tie dni a noci ma bolela duša, srdce a telo. A predsa tu bol vždy pre mňa Boh. Konal prostredníctvom mojich priateľov, známych, lekárov.

Čítať ďalej...

Kto je môj farár?

„Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.“ Žalm 62, 2 Tieto slová žalmistu patria k mojim najobľúbenejším, a preto ich chcem teraz venovať našim sestrám farárkam, našim farárom, všetkým aktívnym duchovným i tým, ktorí sú už na dôchodku. Po ceste viery kráčam 22 rokov a Boh ma našiel a priviedol späť k sebe ako 25 ročnú. A zároveň späť do našej evanjelickej cirkvi, kde som bola ako dieťa pokrstená.

Čítať ďalej...

List Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

Vážený brat Jozef Miloslav Hurban,

dovoľte mi prosím adresovať Vám niekoľko riadkov. Blížia sa veľkonočné sviatky a Vy ste práve na Veľkú noc v roku 1846 vydali Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru. A ja som sa stala Vašou obdivovateľkou. Vaše periodikum som čítala aj v nasledujúcich rokoch – 1847, 1851 a 1852. V mene všetkých čitateľov Vám chcem zo srdca poďakovať za myšlienky, ktoré ste adresovali prebúdzajúcemu slovenskému národu. Vďaka štúdiu Slovenských pohľadov som Vás mohla spoznať ako muža viery, muža slova, kňaza, vydavateľa, redaktora, spisovateľa, literáta, publicistu. Vaše meno ostáva navždy spojené so štúrovským hnutím, ale aj s vydavateľskou činnosťou, veď vďaka Vám začal vychádzať almanach Nitra (od r.1842), ale aj Cirkevné listy (od r.1863).

Čítať ďalej...