• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Hodnoty a ciele – v ktorých chceme byť ZA JEDNO:

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

...aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. (Ján 17:21)

Tento text by mohol byť mottom celej JEDNOTY. Hovorí o vzájomnej spojitosti JEDNOTY a MISIE. MISIA nie je možná bez vzájomnej JEDNOTY. Máme významné poslanie, ktorého uskutočnenie je závislé na spojení všetkých síl a schopností! Byť JEDNO nielen preto, aby sme dali priestor vzájomnej láske – ale hlavne preto:... “ABY SVET UVERIL“, že láska prichádza v Ježišovi, ktorý nás posiela medzi ľudí!

 • O nás
 • Výkonný výbor
 • Časté otázky
image Aby všetci jedno boli.

Kým sme:

Evanjelická jednota je dobrovoľné združenie členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV).

Jej poslaním je pestovať bratsko-sesterské a modlitebné spoločenstvo, napomáhať sebavzdelávaniu, prehlbovať vnútromisijnú prácu v cirkvi.
(výňatok zo stanov)

Naše stanovy

Prihláška za člena

doplníme neskôr

Spoznajte predsedníctvo Evanjelickej jednoty.

Výkonný výbor riadi a koordinuje aktivity Evanjelickej jednoty v rámci Slovenska.

image Ján Novák Predseda

image Ondrej Mak Podpredseda

image Marek Sivý Podpredseda

image Adam Žák Tajomník

doplníme neskôr

Prečo ďalšia evanjelická jednota?

There are a series of example pages beyond the frontpage, toshow how flexible the layout system, with varying page types,module uses, and layout distributions.

Môžeme reálne niečo zmeniť?

Create exquisite graphical charts using HTML5 and Chart.js,which is built-in with Anacron.

Postoj k akutálnym kauzám?

Anacron supports a simple coming soon or offline style page witha time counter.

Náš časopis

 • 1

Z vyhlásenia evanjelickej jednoty

 • Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku chápeme ako svoj duchovný domov. Hlásime sa k jej vieroučnej tradícii založenej na Písme svätom. Našu vieru vyznávame tak, ako sme pri konfirmácii sľubovali v duchu Symbolických kníh evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Spája nás záujem o prehĺbenie tejto viery medzi členmi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a chceme spoločne na rôznych úrovniach jej organizačnej podoby hľadať riešenia, ktoré tomu budú napomáhať.
 • 1
 • 2
 • 3