H.E.L.P.

Reformačné listy 31-2017

Začal advent – čas, keď sa väčšina z nás zamýšľa nad vlastným životom. Keď robíme sebareflexiu a pýtame sa seba, ako sme obstáli v živote počas roka, komu sme ublížili, alebo kto ublížil nám, trápia nás mnohé veci v rodine, spoločnosti, v cirkvi, s ktorými si nevieme poradiť. Ideme ku spovedi, ku Večeri Pánovej. Lebo hľadáme svetlo, túžime v ňom žiť. Ako a kde ho nájsť? Poviete si, že snáď v cirkvi. Posledné roky nás však presvedčili skôr o opaku. Cirkev svetlo na mnohých miestach neponúka, nedáva, nereprezentuje. Lebo cirkev, tá celoslovensky viditeľná, naša evanjelická, je zatienená v súčasnosti veľkou tmou.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 30-2017

Byť radostným kresťanom dneška!

Milí priatelia, priaznivci, naši čitatelia,
blíži sa záver cirkevného roka, Nedeľa večnosti. A my k vám posielame 30. číslo Reformačných listov. Blížia sa pomaly aj vianočné sviatky, záver kalendárneho roka. V tomto období sme všetci o čosi citlivejší, ale aj napätejší a nervóznejší zo všetkých povinností, ktoré máme pred sebou. A zároveň pociťujeme aj stres z toho, ako dopadnú tohtoročné Vianoce. Každý z nás má nejaký problém, zdravotný, pracovný, vzťahový, finančný. Niekoho sme počas roka stratili, niekto ochorel, nejaké plány nám nevyšli. Nie je jednoduché vyrovnať sa s tlakom súčasného sveta, ktorý na nás dolieha. Počas roka sme písali o reformačných oslavách, prinášali sme kritické postrehy a analýzy nasmerované k našej cirkvi. Avšak v našej cirkvi, o ktorú spoločne zápasíme, je aj veľa dobrého. A je veľa dobrého aj v našich osobných životoch. Preto vás chcem vyzvať k vyjadreniu spoločnej vďaky za všetko dobré a požehnané, ktoré sme tento cirkevný rok spolu prežili. Boli to aj iskrivé, jasné chvíle, plné radosti a Ducha Božieho, boli to chvíle, kedy sme cítili, že Boh sa ku nám priznal a sklonil sa ku nám. Boli to dni, kedy sme boli zúfalí, ubolení a stratení, no odrazu sa nám otvorili oči a my sme chápali, že v tomto svete nie sme nikdy sami. Je tu s nami Boh v Jeho neuchopiteľnej moci a láske. Spomeňte si, prosím, počas Nedele večnosti na zázrak milosti, ktorý ste prijali. Možno i v tom, že ste vládali prísť do kostola, že budete mať čo jesť na obed, a že máte s kým zdieľať svoj život. To nie je málo! Ak si budeme vedomí, „malých“ požehnaní, ktoré prijímame, s oveľa väčšou radosťou budeme svedčiť o Bohu tomuto svetu. A naše tváre i srdcia budú prívetivejšie, súcitnejšie, milosrdnejšie a chápavejšie – k blížnemu svojmu. Svet potrebuje vidieť našu radosť, ktorú prežívame z duchovného spojenia s Bohom, z duchovného spojenia so spoločenstvom, cirkvou. Učme sa teda byť vďačnými, ale aj radostnými kresťanmi – dneška!

Sme vďační aj za slobodu, ktorú sme v našej krajine znovu získali po 17. novembri 1989. Nie je to samozrejmosť. Nepremárnime tento dar slobody, využime ho naplno a zodpovedne. Žime naše životy a kresťanstvo autenticky a s radosťou.

OBSAH ČÍSLA:

 • BYŤ RADOSTNÝM KRESŤANOM...
 • NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA PROTI DNEŠNÉMU ČLOVEKU
 • Ó LÁSKA BOŽIA...
 • OKIENKO MOS
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • NÁŠ BOJ
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VYŠLO NOVÉ ČÍSLO MELANCHTONA
 • BÁSEŇ..., VEČNOSŤ...
 • DOBRÉ ČÍTANIE Z VIVIT-U
 • SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty

Reformačné listy 29-2017

Takže 31. október 2017 je za nami. Bol to mimoriadny deň. Každého z nás zastihol na inom mieste, v inej úlohe, s iným zážitkom. To, čo bolo spoločné bolo pripomenutie si 500. výročia začiatku reformácie. Rôznym spôsobom a rôznymi formami. Mnohí z nás aj účasťou na službách Božích, ktoré boli v našich kostoloch práve 31. októbra. Celý reformačný týždeň bol v RTVS nabitý programom k tomuto výročiu. Pripomenuli sme si toto výročie dôstojne?

Čítať ďalej...

Reformačné listy 28-2017

Posledný mesiac sa ma zmocňuje obava, že svetlá zhasnú - nie tie ozajstné, lampy, lustre, sviečky, ani neočakávam apokalyptickú katastrofu, že by mali vyhasnúť slnko a ostatné hviezdy. Len sa bojím, že veľmi rýchlo zhasnú svetlá osláv 500. výročia reformácie. Lebo to sa môže veľmi ľahko stať. Už desať rokov sa o tomto výročí hovorí, robia sa rôzne podujatia, koncerty, prednášky, výstavy, sadia sa stromy reformácie. V tomto roku všetko, čo sa v našej cirkvi mihlo, malo prívlastok „reformačný“.

Čítať ďalej...