H.E.L.P.

Reformačné listy 27-2017

V mesiaci október vrcholia oslavy 500. výročia reformácie. Sme vďační Pánu Bohu za Martina Luthera a jeho odvahu. No zároveň nás dejiny, naši predkovia počas 500 rokov posunuli v čase. A my znova a znova hľadáme záchytný bod, aby sme definovali svoju vieru – pre seba, svojich potomkov. Lebo budúcnosť cirkvi, budúcnosť ľudí, ktorí budú vyznávať Pána Ježiša Krista, vyznávať svedectvo o Trojjedinom Bohu – tvoríme my.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 26-2017

Na začiatku tohto roka sa medzi nami evanjelikmi šíril takýto vtip: „Viete, čo dá ECAV v tomto roku? … 95 výpovedí!“ Aj sme sa na tom dobre zasmiali, ale postupom času sme boli svedkami rôznych udalostí, z väčšiny ktorých sme radosť nemali.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 25-2017

31. október nie je Dňom reformácie náhodou. V týchto dňoch sa množstvo podujatí sústreďuje na pripomenutie si 500. výročia reformácie, potrebné je však povedať, že kľúčové bolo práve jej spustenie.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 24-2017

Niet o tom pochýb, že všetko má svoj čas. Veľmi jasne to hovorí text Starej zmluvy – Kazateľ 3, 1 – 8. Spomeňme z tejto kapitoly aspoň celý prvý verš: “všetko má svoj čas a každé počínanie pod ne-bom má svoju chvíľu“.

Čítať ďalej...