H.E.L.P.

Reformačné listy 3-2019 - Nedeľa po Deviatniku

Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Mt 5, 6


Tento hlad a smäd sa ohláša vtedy, keď človek rád počúva a číta Božie slovo. Vtedy má skutočne nádej, že v akomkoľvek pokušení, núdzi a smrti nájde prostredníctvom Božieho slova útechu a potešenie. Tí však, ktorí sú sýti inak, Božie slovo nepočúvajú a nečítajú, nevšímajú si ho a potupujú ho, budú napokon hladovať a žízniť, ich nikto viac nepoteší ani kvapkou vody, ako boháča v pekle, ktorý sa tam už nemohol ani najmenším prstom Lazára potešiť. To znamená: Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla! (Ján 12, 36). Obdobne: Napomíname vás, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu ... Teraz je čas veľmi príhodný (2K 6, 1n).

Čítať ďalej...

Reformačné listy 2-2019 - 5. nedeľa po Zjavení

VYKROČILI SME

„Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok.“ Galatským 5:13
 

Pomaly si zvykáme na číslo 19 v našom kalendári a pomaly si doň vpisujeme plánované udalosti. Sviatočné obdobie sme definitívne odložili spolu s vianočnými ozdobami a život nás opäť vtiahol do tempa povinností. Aj v našej ECAV na Slovensku sa pripravujeme na mnohé dôležité podujatia. Práve o nich hovorili novozvolení predstavitelia cirkvi na novoročnom stretnutí s novinármi. Tento rok prinesie aj výročia, ktoré chce cirkev reflektovať, či už to bude 100. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, alebo 30 rokov od Nežnej revolúcie.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 34-2018 - 4. adventná nedeľa

Pokoj a láska s vierou od Boha Otca a Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Efezským 6:23-24

NAJVÄČŠÍ DAR ROKA 2018
 
Ukončený volebný proces na všetkých úrovniach ECAV, právoplatnosť volieb nových predstaviteľov dištriktov a generálnej cirkvi možno považovať za azda najväčší dar roka 2018 pre ECAV na Slovensku a jej členov. Tento dar môžeme zároveň prijať symbolicky v závere adventu, iba pár dní pred Štedrým dňom. Dnes môžeme konštatovať, že právoplatne zvolenými novými členmi Predsedníctva ECAV na Slovensku sú: brat Mgr. Ivan Eľko ako generálny biskup a brat Ing. Ján Brozman ako generálny dozorca. Teší nás rovnako aj to, že svojej funkcie sa už skoršie ujali rovnako aj brat Mgr. Ján Hroboň ako biskup Západného dištriktu a brat Ing. Ľubomír Pankúch ako dozorca Východného dištriktu. Nech im Hospodin mocne žehná v ich službe, dáva múdrosť pri rozhodnutiach, obdarúva schopnosťou spolupráce a otvorených sŕdc v prospech celej cirkvi.

Čítať ďalej...