Almanach evanjelickej cirkvi z roku 1930

Držím v rukách vzácnu knihu. Dokument doby, ktorý ma sprevádzal počas písania mojej doktorandskej dizertačnej práce o ľudových evanjelických a.v. časopisoch v medzivojnovom období. Z tejto knihy s názvom Almanach Cirkvi Evanjelickej a.v. na Slovensku z rokov 1919 – 1928 (do 1930), ktorú z poverenia gen. konventu zostavil Fedor Ruppeldt, ev. a.v. kňaz a vydala ho evanjelická cirkev v roku 1930 – som čerpala poznatky, informácie, pohľad na činnosť evanjelickej cirkvi v období slobody.

Čítať ďalej...

Znovuzrodenie cirkvi

„ ...Čo robiť, mužovia, bratia? I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého.“ Sk 2, 37 b – 38

Blížia sa Svätodušné sviatky. Sviatky zoslania Ducha Svätého podľa zasľúbenia Pána Ježiša Krista. Sviatky, kedy si pripomíname založenie cirkvi. Narodeniny cirkvi. Sú to moje najmilšie sviatky. Sviatky ticha, vnútorného ticha. Nič nezdobíme, nič nepečieme, nechystáme žiaden sviatočný program či slávnostný obed. V podstate – z pohľadu sveta, tieto sviatky ani neexistujú. A málokto mimo cirkev o nich aj dačo tuší. Veď ani obchody nemajú žiadne akcie na ozdoby, potraviny či kvety. A tento krát nehrozí žiaden pohanský náter a  žiaden ľudový folklór kresťanského sviatku. Našťastie.

Čítať ďalej...

Pošpiniť znamená...

            Čo podľa vás znamená pošpiniť človeka? Nemyslím, že by sme ho azda ohádzali blatom, alebo inou špinou. Myslím na verejné pošpinenie mena človeka. Sadnete si k počítaču a napíšete pár riadkov, v ktorých je ten druhý opísaný ako špina, ktorá ani nemá čo robiť vedľa vás, alebo vôbec by tento človek nemal chodiť po zemi. Nakupovať by mal chodiť v noci, s čiapkou, alebo kapucňou na hlave. Porozmýšľajte a skúste sa vžiť do situácie pisateľa aj opísaného prosím.

Čítať ďalej...

Výzva k dokonalosti

            Je tu opäť Pamiatka Reformácie. 499. Budúci rok to bude 500 rokov od tak závažnej udalosti, na ktorú je potrebné veľmi vážne poukázať. Som hlboko presvedčený, že reformy sa dejú, sú potrebné a veľmi dôležité. No o Reformácii, o ktorej chcem písať sa nevraví každý deň, ani tak často. Dokonca aj tí, ktorí si hovoria, že sú reformační, či hrdiaci sa Reformáciou, aj tí potrebujú Reformáciu. Súrne. Ale zjavné je, že sa jej dokážu zubami nechtami brániť.

Čítať ďalej...