Dokážete čítať? Dokážete čítať Bibliu? Verím, že áno. Otázka však stojí takto: Čítame ju? V Sk 8:30 čítame: „Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýtal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš?

 Odpovedal mu: Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí?“ Túto časť Písma milujem. Chcete vedieť prečo? Nuž teda - predstava ako anjel Pánov povie Filipovi, aby vstal a šiel na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá, je krásna v myšlienke, že učeník Pána je vnímavý na tento hlas a ochotný k službe. Ísť na pustú cestu je dnes, jemne povedané, len málo viditeľné. Počúvame sťažnosti na nevychovanú mládež, drzých žiakov v škole, niektorým dokonca chýbajú kontrolóri z okresu (cirkevní tajomníci); potupujeme všetkých naokolo, len preto, lebo sa vymkli z radu.  Vyhovárame sa na všetko možné, len aby sme sa na pustú cestu nemuseli vydať. Dostať na pustú cestu tých najpovolanejších, je evidentne ťažké. Dokonca sú schopní zvádzať rôzne zápasy, kopať okolo seba a predvádzať sa ako záchrancovia, aby tam nemuseli. Cesta je pustá v dnešnej dobe na mnohých miestach, ľahšie by sme zmerali chodníky viery, ako pusté cesty. Je ich toľko, že je nám treba veľmi prosiť Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu, a nie naopak - kopať a haniť všetkých, ktorí aktívnejšie na pustú cestu vstupujú. Ako vy vidíte pustotu cesty z pozícií, na ktorých ste? Filip: „...vstal a šiel.“  (Sk 8:27) Šiel by si aj ty?

            Iste, každý má iný pohľad, iný názor. Rozumiem. Dokonca rozumiem aj tomu, keď máme iný pohľad na tú-ktorú oblasť v cirkvi (mládež, dorast, Detská misia - deti, rodiny, biblické hodiny, večierne), lebo v každom zbore je iná situácia a každý zbor má svoje špecifiká, aj mentalitu veriacich, či rozdielnosť pováh. Ale to je práve ono! Je to veriaci ľud, vo všetkej svojej rozličnosti a pestrosti! Ale je rozdiel, či za ľudom príde – ako učeník Pánov - apoštol Pavel alebo Judáš! Lebo, čo sa stalo:        Filip:„...otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša.“ (Sk 8:35) To urobil Filip. Na pustej ceste, kde mu Duch kázal, aby sa pripojil k vozu - zvestoval Ježiša. Mal to naplánované? Je zaznamenaná nejaká výhovorka, podstatné odôvodnenia, prečo sa to alebo ono nedá, lebo je málo peňazí, nízke platy, nízky cirkevný príspevok, slabé auto, zlé podlahy v byte? Nie. Filip vstal a šiel, pripojil sa k vozu, otvoril ústa a zvestoval Ježiša. V závere spoločnej cesty – pustej cesty, došlo ku krstu. Krásne. Pre toto milujem túto časť Písma. (Samozrejme milujem aj iné časti a Bibliu ako takú.) Keď po krste Eunuch vystúpil z vody, „Duch Pánov uchopil Filipa, a Eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený šiel svojou cestou.“ (Sk 8:39)

             Čo sa deje, ak otvoríme ústa? Čo sa deje, ak ľudia čítajú to, čo sa píše v EPST? Tu chcem hneď povedať, že kritika  je vzácna, zvlášť ak pracujete s ľuďmi. Až tak, že ju prijmete od každého. No bieda kritiky sa zjavuje vtedy, ak verejnosti oznámite alebo pravidelne oznamujete, aký je ten druhý zlý a nehodný. Priama reč pri kritike sa používa vtedy, ak ste s človekom sami. Iste, ak si nedá povedať, tak je potrebné pristúpiť k ďalším krokom. Ak ho ale pokarháte pred všetkými, tak ste z neho urobili akoby pohana a colníka a to hneď na začiatku. (Mt 18,17) Pastorálne niekto zlyhal a zlyháva. No zrejme o to ide. Spoznávame takto ľudí, ktorí si svoje kvality musia dokazovať spôsobom im vlastným, a to tak, že poukazujú na chyby, zlyhania druhých. Je to vážny psychologický jav, ale najviac uškodí kritikovi. Lebo zlyhania máme všetci. Kto by však tvrdil a dokazoval si svoje kvality na zlyhaniach druhých, tak si ublíži. Prijať kritiku je prospešné, prospešné osobnému rastu. Komplex menejcennosti nedovoľuje pristupovať k pastorálnemu rozhovoru medzi štyrmi očami. Ako by potom kritik vyrástol v očiach druhých?

            Slovník - neobrátený, obrátený brat, „mocní“ cirkvi a iné, je nebezpečný, dehonestuje človeka. Ježiš hovorí: „Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.“ (Mt 28:18) A: „bezo mňa nič nemôžete činiť.“ (J 15:5)  Človek je vzácny pre Boha, ktorý zaň dal svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. „Lebo takto vraví Hospodin mocností, ktorého sláva ma poslala k národom, čo vás vykorisťovali: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka.“ (Zach 2:12)  

Takéto niečo tu už raz bolo. Mnohé som zažil. Roky pred voľbami v roku 2006. Roky po nich. Zrak mi otvárali mnohé zážitky. Trochu vám ich opíšem. Ja som pred rokovaním grémia nikomu nevolal. No zažil som, ako mi volal predstaviteľ cirkvi, ešte ani nebol inštalovaný, aby ma pri mojom rozhodovaní takpovediac naviedol. V dávnejšom článku v EPST brat farár Ján Meňky napísal: „Dištriktuálne presbyterstvo VD prijalo uznesenie, že moje (brata farára Meňkyho) varovanie pred rozkladom ECAV je ničím nepodložené“ a že „tí istí ľudia na GP využili situáciu a prijali podobné uznesenie.“ Nie je to pravda! Nič som sa nesnažil využiť, ani zneužiť, ani som nekalkuloval, len som priamo na rokovaní povedal, čo som mal na srdci.

            Momentálna chvíľa nevzniká náhodne, v danej chvíli. To vieme. Ovocie tejto doby je zo stromu, ktorý bol zasadený v minulosti. Starostlivosť o cirkevné zbory sa prejavovala bojom proti vtedajšiemu vedeniu, proti GBÚ, proti míňaniu peňazí na GBÚ, aj na BÚ ZD, proti eštebákom, aj keď „Teológ, kts“ túžiaci po tajnej spolupráci, je tiež známe krycie meno. Tento strom ste sadili vy. A jeho ovocie je trpké. Sami ste to už zistili a teraz sa nám snažíte nahovoriť, že GBÚ je zrazu v poriadku, že nadmerné míňanie peňazí je v poriadku, že centralizácia moci je v poriadku. Ale kazateľský úrad vám nikto neodobral! Máte pred Bohom zodpovednosť! Nemôžete v piatok tvrdiť jedno a v sobotu druhé!

 

Nový čas 14. 12. 2004Vojna v cirkvi: Padne hlava biskupa Fila?“ Citujem: "Medzi evanjelickými duchovnými to vrie. Výbor Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku žiada generálneho biskupa Fila a generálneho dozorcu Holčíka, aby zvážili svoje zotrvanie vo funkciách. Dôvodom naštrbených vzťahov je výsledok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý pred mesiacom zistil, že cirkev neoprávnene použila asi 1,5 mil. Sk (cca 50.000 EUR) zo štátneho rozpočtu.

Generálny biskup a generálny dozorca sú predovšetkým zodpovední za protiprávne konanie, vznik škody a za poškodenie dobrého mena cirkvi; Predsedníctvo ECAV vo svojom včerajšom vyhlásení konštatovalo, že "finančné prostriedky neboli zneužité ani odcudzené". Podotýkam, boli použité na rekonštrukciu BÚ ZD. Myslím, že na BÚ ZD sú teraz veľmi radi tomu, čo sa za biskupov Fila a Osuského urobilo.

 

„Vyhlásenie Združenia evanjelických duchovných je zraňujúce.“ Článok, kde citujem: „Filo pripúšťa, že za vyhlásením výboru je nepriamo záujem o funkciu biskupa. To však odmieta predseda výboru Ján Meňky. Nejde o boj o fleky, povedal dnes pre agentúru.“ O čo teda išlo, ak jeden člen výboru ZED je od roku 2006 generálnym biskupom? „Zároveň sám uviedol, že už minulý rok vyzval Fila na odstúpenie z funkcie. Biskupský úrad (GBÚ) je totiž baštou totality. Ide o vládu jedného muža, bez ktorého súhlasu sa nedá nič robiť, zdôvodnil svoj návrh.“ Pýtam sa, je dnes tá situácia iná? „Zároveň dodal, že cieľom vyhlásenia bolo chrániť dobré meno cirkvi.“ Ušľachtilý cieľ. Len teraz všetci žneme čo ste vy vtedy zasiali.

 

Denník SME, pondelok 6. 3. 2005Duchovní kritizovali, ECAV ich chce vylúčiť z vedenia cirkvi.“ Z tohto článku citujem: „Nie je to prvý pokus, ktorým Filo a Holčík sa snažia zlikvidovať nezávislý ZED a jeho vplyv na život ECAV," uviedol Meňky. Podľa neho otvorená kritika sa v cirkvi stáva nežiaducou. Zároveň dodal, že ak by zástupca ZED nebol v grémiách cirkvi, súčasnému vedeniu by sa ľahšie robila kabinetná cirkevná politika. Šéf výboru ZED odmieta tvrdenia, že združenie porušuje vlastné stanovy. "Tu je pravdepodobne mienené to, že sme reagovali na nález NKÚ, teda ekonomické záležitosti cirkvi," konštatoval Meňky. „Peniaze, ktoré boli použité na rekonštrukciu biskupského sídla vo Zvolene, pochádzali zo mzdového fondu. Teda z peňazí určených na mzdy duchovných a tu som presvedčený, že nekonáme v rozpore s našimi stanovami," vyhlásil Meňky.

Tieto mzdové peniaze sú rovnakým spôsobom aj dnes používané na GBÚ. A to je generálnym biskupom jeden z vtedajších členov výboru ZED! Za jeho pôsobenia v úrade sa zrekonštruoval GBÚ, kedy ubrali Reformate s.r.o. dva byty, aby rozšírili úrad a tie byty prinášali do cirkvi 7000,- Sk mesačne (232,35 €). Reformata s.r.o. zrekonštruovala vilu, kde býva brat generálny biskup. Stálo ju to 4,5 mil. Sk (149 372,63 €). Brat biskup Filo býval vo svojom, vila bola prenajatá a prinášala cirkvi 1.5 mil. Sk ročne (49 790,87 €). Iróniou je, že tí, ktorí vtedy bojovali proti, dnes si v tom hovejú. „Predseda výboru ZED Ján Meňky upozornil, že predsedajúci výkonnému orgánu GP, biskup Filo a Holčík sú členmi predsedníctva Synody a zvyčajne vedú aj jej zasadanie. "Udeľujú hlas, predkladajú návrhy, riadia rokovanie. A tu sa už ECAV, ktorá bola svojho času vzorom demokracie, dostáva na pôdu totality, (ani na Synode 2011 nedali hlasovať o podanom návrhu – poznámka pisateľa) keďže nie je oddelená výkonná a zákonodarná moc," zdôraznil Meňky. “Meňky návrh, aby zástupca ZED nebol členom v žiadnom grémiu cirkvi považuje za účelovú snahu generálneho biskupa a generálneho dozorcu odstrániť akýkoľvek iný názor a kritiku z cirkvi.“ Ako je dnes naložené s iným názorom? Som členom grémií a pozrite sa dnes do našej ECAV a viďte: žaloby na súdoch, ide sa po krku tým, čo vyslovili kritiku proti generálnemu biskupovi. V EPST brat GD pozýva na slovíčko obrátených bratov a sestry. Pán Ježiš hovorí Šimonovi:ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.“ (Lk 22:32) Zdá sa mi, že sme v spore. A to v takom, v akom boli kedysi učeníci. „Povstal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší. On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak! Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci.“ (Lk 22:24) Od múdreho človeka som počul, že veľkosť človeka poznáš v tom, ako pôvodne a ako hlboko dokáže myslieť. Posúďte sami.

Ešte jeden dôležitý moment – „Nesúhlas s medializovanými vyjadreniami Výboru ZED dnes zaslali Generálnemu biskupskému úradu ECAV v Bratislave predstavitelia Západného a Východné dištriktu ECAV.“ To bol záver uverejneného článku v SME.

Viem jedno - toto rozdeľuje. Alebo presnejšie oddeľuje. Oddeľujú sa tí, ktorí sa cítia mocní, ako brat GD píše. Lebo najmocnejší a jediný mocný je Kristus a ja túžim, aby bol stále mocný v našej ECAV! Predsedníctvo haní druhých za porušovanie predpisov, no samo predpisy porušuje.

V rokoch 2004 a 2005 sme videli takéto konanie a dnes jeho ovocie nechutí veľmi dobre. Príklad, ktorý nám bol ukázaný bol a je nebezpečný.

            Každý stojíme v službe na svojom poste, kde sme boli zvolení. Tam slúžme verne a s Božou pomocou. „Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.“ (Sk 20:28)  Rešpektujte Písmo, ako celok. Na akú pastvu vodíte cirkev? Z čoho sa vzmáha, z čoho rastie vo viere?

Brat farár Meňky písal, že niekto smeruje k získaniu väčšiny v rozhodujúcich grémiách. Kto, to sa ukáže tak, ako sa ukázali veci z rokov 2004 a 2005. Rovnako aj prečo to všetko.

Dnes sa našla iná téma, ktorá odvádza pozornosť od podstaty. Vierouka bude riešená vždy, zvlášť v tejto dobe. Vplyvy, ktoré sú, nás nenavádzajú k vzájomným útokom, ale k starostlivosti o pastvu, aby sme pásli cirkev Božiu, ktorú On vydobyl svojou krvou. Držme spolu, lebo dom rozpoltený padne!!! „Každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe padá.“ (Lk 11:17) Teda nie panovačne, voči veriacim bratom a sestrám, ale s láskou. Nie kydaním na druhých, ale napomínaním v bratskej láske. Ako chcete byť vzorom stádu? Lebo aj táto vaša dnešná „výsadba“ prinesie svoje ovocie, a budeme roniť slzy horkosti. Arogancia a prejav moci, čo je zjavné v tomto správaní, neprinesie pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, lebo tento tvorca pokoja dostáva rozumy niekde inde. K udržaniu moci, skrývajúc sa za záchrancu cirkvi.

            To je ovocie práce, ktorú ste konali. Niet divu, že sa toto všetko deje, lebo zasiate vzklíčilo. Nemôže človek, teologicky vzdelaný siať svár a čakať, že vzklíči láska a pokoj. Zasiate bolo v rokoch 2004 a 2005. Aj voľbami 2006. Teraz žneme. Žiadne hanlivé články nebudujú. Naopak, ak by ste verne stáli v službe cirkvi, verne vyučovali, tak dnes by žatva vyzerala inak. Poukazovať na to, že niekto robí všetko zle, aj s použitím poloprávd, je dnešný trend. Nerozprávať s bratom, ale ho verejne okydať, to je také politické. No s cirkvou to nemá nič spoločné.

            Som „živým a večným slovom Božím znovuzrodený nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.“ (1 Pt 1:23) Teším sa z každého, kto je poslušný Pánovi, kto načúva hlasu Ducha, Jeho slovu,  kto vstupuje na pustú cestu, aj keď nevie, čo ho tam čaká. Filip vstal a šiel. Tak neseďme a nekydajme, aby sme rozdeľovali, ale stojme verne v službe a žime realitu života viery.

Zakončím štvorverším môjho básnika Ladislava Fričovského, ktorý nás už predišiel: To najkrajšie to iba príde ešte, s pútnikmi stúpam do nebeských brán, až raz stáť budem na tom istom mieste, kam na oblaku predišiel ma Pán.

Milosť Božia buď s nami.

Ján Brozman, dozorca VD ECAV na Slovensku