Stanovisko Spoločenstva evanjelickej mládeže k disciplinárnemu konaniu voči Martinovi Šefrankovi

Predsedníctvo SEM a Rada starších SEM považujeme za dôležité vyjadriť sa k situácii týkajúcej sa brata farára Maroša Šefranka. Vedie nás k tomu skutočnosť, že brata farára osobne poznáme, ale aj fakt, že Maroš bol jedným zo zakladateľov SEMu a istý čas stál aj vo vedení organizácie ako jeho podpredseda. Aj vďaka jeho službe tu dnes SEM je a naďalej slúži mladým ľudom v ECAV.

Čítať ďalej...