Je tu opäť Pamiatka Reformácie. 499. Budúci rok to bude 500 rokov od tak závažnej udalosti, na ktorú je potrebné veľmi vážne poukázať. Som hlboko presvedčený, že reformy sa dejú, sú potrebné a veľmi dôležité. No o Reformácii, o ktorej chcem písať sa nevraví každý deň, ani tak často. Dokonca aj tí, ktorí si hovoria, že sú reformační, či hrdiaci sa Reformáciou, aj tí potrebujú Reformáciu. Súrne. Ale zjavné je, že sa jej dokážu zubami nechtami brániť.

             Zvykneme hovoriť „Ecclesia semper reformanda“ Cirkev neustále sa reformujúca. Zvyk. Veď prečo by to malo byť neustále? Reformácia bola, my si ju pripomíname, tak prečo znova reformovať? Alebo trošku inak. Potrebujeme byť neustále „napomínaní“ Reformáciou?!

             Štyri základné piliere – jedine Písmo, jedine viera, jedine Kristus, jedine milosť. Teda, ako sa to javí, bez nánosov ľudského, pridaného, nepodstatného? Podstatné je držať sa Písma, veriť v Krista a milosť, ktorú nám Boh dáva skrze Neho.

             Celá 5. Kapitola Matúšovho evanjelia je rozdelená na Blahoslavenstvá, Výrok o soli a svetle, Ježiš a zákon, O zabití, cudzoložstve, rozvode, prísahe, odplate, láske k nepriateľom. Kapitola končí veršom 48 „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský“. Po tom všetkom, čo Pán Ježiš hovorí o tom, akí máme byť, je jasné, že to nedokážeme. Prečo ti na záver Pán Ježiš povedal aby si bol dokonalý?

             Všetko je milosť. To musí byť hneď na úvod jasne znejúca krátka veta. Na tú musíš pamätať. Milosť je predsa dobrá. To je pravda, ale musíš povedať, že omilostiť niekoho znamená zbaviť ho viny. A ak zbaviť viny, tak len vinného človeka. Vinného z hriechu. Hriechu ťa môže zbaviť iba Kristus. Nikto iný. Nedokážeme ako ľudia prísť a povedať, že nie sme hriešni! Nedokážeme vymyslieť niečo, aby sme došli ospravedlnenia. Neobstojí ani jedna výhovorka. Sme hriešni a potrebujeme Krista. Toho Krista, ktorý je obsiahnutý v Písme. Biblii. Celé Písmo je jedno Evanjelium, ale zapísané mnohými apoštolmi. Je to reč o Kristovi, že je Boží Syn a pre nás sa stal človekom, zomrel, vstal z mŕtvych a bol ustanovený Pánom nad všetkým. Základom a jadrom Evanjelia je prijať a poznať Krista ako dar daný od Boha a ktorý je tvoj vlastný! Bez pochybností. Takto založená viera, je tá, ktorá zachraňuje od hriechu, smrti a pekla. Táto viera vlastní len život a dielo Kristovo a skutky, ktoré vo viere konáš, majú niečo z teba, ale nepatria tebe, iba blížnemu. Skutky však nezachraňujú, iba vieraKrista o ktorom Písmo hovorí, teda o milosti od Boha skrze Neho.

             Týmto si pozvaný k dokonalosti. Nie sám zo seba, že by si si azda namýšľal, že pri svojom vzdelaní, postavení si aj zaslúžiš byť niečo viac... Písmo ti hovorí pravdu o tebe a o Kristu. O milosti. Iba takto si dokonalý. A vôbec nie skutkami. Celá 5. Kapitola ťa nenúti k správaniu, ale hovorí ako žiť. Povzbudzuje. Aj apoštoli povzbudzujú, prosia, úpenlivo žiadajú. Ich hlasy znejú do tvojej slobody. Je na tebe ako sa rozhodneš. Pamätaj – všetko je milosť.

             A teraz si odpovedz na otázku, potrebuješ byť neustále napomínaný Reformáciou? Nezviazali ťa putá všednosti, pýchy, nelásky, nadradenosti, vlastného rozumu, dokonalosti, ...? Len buď usilovný v Evanjeliu a Boh ti pomôže porozumieť mu. Kristus bol daný každému človeku.

 

Ján Brozman, dozorca VD ECAV