31. október nie je Dňom reformácie náhodou. V týchto dňoch sa množstvo podujatí sústreďuje na pripomenutie si 500. výročia reformácie, potrebné je však povedať, že kľúčové bolo práve jej spustenie.

Po iné roky je posledný októbrový deň Dňom reformácie, tento krát aj 500. výročia začiatku reformácie. 31. október bol na tento účel ako pamätný deň určený zámerne. Martin Luther práve vtedy pribil na dvere kostola vo Wittenbergu listinu, ktorá obsahovala 95 výpovedí proti odpustkom. Listinou vyzval čitateľov jeho výpovedí na diskusiu. Dokonca požiadal tých, ktorí nemôžu s ním diskutovať osobne, aby tak urobili písomne. Nasledujúci sled udalostí, ktorý sa tak spustil je nám dôverné známy.

Práve na to, aby sme sa oslobodili od týchto pút zviazanosti a prenasledovania zo strany vedenia cirkvi bola zostavená na začiatku tohto roka Charta na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na SlovenskuTáto Charta 2017 predstavuje naše výpovede proti konaniu a spôsobom súčasného vedenia cirkvi, ako i týždenníka EPST, lebo jedno sú. Signatári Charty 2017 tým otvorili diskusiu a žiadajú širokú verejnosť, pokiaľ ešte nemala príležitosť, zapojiť sa do obnovy charakteru ECAV na Slovensku. Urobte tak, prosíme, aj vy, nenechajte veci na náhodu, na ľahostajnosť. Podeľte sa o svoje skúsenosti a výpovede písomne. Radi vám poskytneme priestor v Reformačných listoch, pretože nám na náprave chýb vedenia ECAV na Slovensku, na obnove dôvery a na návrate k Božiemu slovu záleží.

Želáme vám požehnaný mesiac október, kedy si pri rôznych príležitostiach budeme pripomínať spustenie procesu reformácie.

Tu si môžte stiahnuť:

Obsah listov:

  • ÚVODNÍK - 31. OKTÓBER NIE JE DŇOM REFORMÁCIE NÁHODOU
  • KEBY BOL MARTIN LUTHER MLČAL, KDE BY BOLA CIRKEV? –ROZHOVOR
  • JE ČAS, ABY SA NIEČO ZMENILO - ROZHOVOR
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • ÚRYVOK ZO SPISU M. BODICKÉHO
  • SMEROVNÍK KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA
  • CÍTITE TEN ZÁPACH?
  • KONTAKTY

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty