Božie slovo je nemenné a platné. Je mocné, ale nedá sa používať iba jednostranne. Nemožno ho priraďovať svojvoľne a podľa toho, ako to práve vyhovuje: tomu to a mne toto. Žiaľ, že to robí, snáď už len pre malú hŕstku svojich čitateľov, evanjelický týždenník EPsT. Vo viacerých príspevkoch býva Božie Slovo zneužívané na účely zakrývania prešľapov tých, čo kričia: „chyťte zlodeja“. Či sa nám to páči alebo nie, Slovo Božie platí rovnako pre všetkých.

Pretože má stále hlboký obsah, je ostré ako dvojsečný meč a jedine ono dokáže rozoznávať pohnútky ľudského srdca. EPsT s niektorými príspevkami sa týmto púšťa do zákopovej bitky, lebo sa schováva a obraňuje potrebou informovať evanjelickú verejnosť slobodou prejavu, no len vyvolených a ako vidíme jedných a tých istých, teda jednostranne. Boli sme na synode, čítali sme správu predsedníctva ECAV. A samozrejme počuli komentár k nej v podaní predsedníctva. Takže vieme, o čom píšeme a vieme, o čom píšu v EPsT.

Veríme tomu, že mnohé z toho, čo si prečítate v tomto čísle RL by nemuselo byť vôbec spomenuté, že by to mohlo zostať zabudnuté a hlavne odpustené, lenže čo, keď draví vlci sa vrhli na stádo, ... a pastier mlčí ... necháva ho opustené ... súhlasí?

Evanjelici sa v histórii osvedčili ako rozumní a vzdelaní ľudia. Veríme, že samostatne uvažujúci a kriticky zmýšľajúci evanjelický čitateľ si urobí vlastný názor.

Tu si môžte stiahnuť:

Obsah listov:

  • ÚVODNÍK
  • AKTUÁLNE DIANIE – PO OVOCÍ ICH POZNÁTE, OTVORENÝ LIST Z R. 2012, ODKAZ PREDKOV ZACHOVÁME, BDEJTE – ZAMYSLENIE NAD SYNODOU, KTO TU KLAME A KTO KOHO (NE)REŠPEKTUJE?
  • OPERA HRAD PREPEVNÝ
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • OKIENKO MOS – MODLITEBNÁ REŤAZ, VÝZVA ...
  • PODPORA, SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty