Bez telefónu si už dnes život nevieme ani predstaviť. Voláme ním v práci, v rodine, či priateľom. Telefonicky dostávame rôzne dobré, ale i zlé správy. Voláme o pomoc. Niekedy o pomoc volajú ľudia na ulici alebo v našom okolí. Je dobré a správne, ak im poskytneme prvú alebo nevyhnutnú pomoc. Je ešte vzácnejšie, ak im dokážeme priblížiť alebo pomôžeme spoznať Ježiša Krista. Je to praktická úloha kresťanov, cirkvi. Najvzácnejšie je, ak k nám volá, či prehovára samotný Hospodin a mi počujeme Jeho hlas. Môže k nám hovoriť skrze rôznych ľudí, udalosti alebo skrze Božie slovo. Len musíme Jeho hlas počuť, načúvať mu. Poslúchať Ho.

Rozpomeňte sa prosím, bratia a sestry – členovia ZED, prečo ste išli do služby. Verím, že to bolo Božie volanie, ovocie Vašej služby, a nie slepá poslušnosť jednému človeku. ... Mimochodom, aj Vám volal?

Tu si môžete stiahnuť:


Obsah listov:

  • ÚVODNÍK
  • AKTUÁLNE DIANIE: AKO ĎALEJ S NAŠOU NÁBOŽENSKOU TLAČOU?
  • REFORMAČNÉ OKIENKO - REFORMAČNÉ VYZNANIE
  • CHARTA 2017 - POKRAČOVANIE
  • ÚRYVKY DUCHOVNEJ POÉZIE
  • Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
  • SPOLUPRÁCA

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty