Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyznáva biblické učenie, v ktorom manželstvo podľa Božieho ustanovenia tvorí muž a žena. Naša cirkev kladie svojim členom za povinnosť žiť príkladným kresťanským životom v rodine i v spoločnosti a vychovávať svoje deti v duchu evanjelia.
     Preto sa hlásime k Pastierskemu listu publikovanému na 1. sviatok vianočný 2014 a v jednote s evanjelickými biskupmi prehlasujeme: Ako kresťania máme zodpovednosť, ktorá sa musí prejaviť vo všetkých oblastiach života i v živote našej spoločnosti, našej krajiny. Preto vás v bratskej láske vyzývame, aby ste sa zúčastnili aj na pripravovanom februárovom referende o rodine a jasne vyjadrili svoj kresťanský postoj. Kresťanov jednoducho musí byť počuť a musia byť zreteľne identifikovateľní – v pozitívnom slova zmysle.


11.01.2015

 

 • Ján Brozman, dozorca VD, predseda EJ
 • Branislav Rybnikár, CZ Senica
 • Martin Kováč, presbyter CZ ECAV Bratislava Legionárska
 • Samuel Linkesch, zborový farár CZ Košice
 • Emília Mihočová, šéfredaktorka časopisu Evanjelický východ
 • Peter Mihoč - tajomnik biskupa VD, Prešov
 • Vlastimil Synak, seniorátny dozorca DNS, predseda GHV
 • Martin Šefranko, námestný farár CZ ECAV Bratislava Legionárska
 • Boris Mišina, zborový farár CZ ECAV Bratislava Legionárska
 • Ondrej Kolárovský, zborový farár CZ ECAV Košice - Terasa
 • Milan Bruncko, CZ Martin
 • Peter Synak, zborový dozorca CZ ECAV Bratislava Legionárska
 • Martin Kováč, presbyter CZ ECAV Bratislava Rača
 • Zuzana Kolárovská, farárka v. v. Galanta
 • Ľubomír Badiar, dozorca CZ Košice a člen Synody ECAV
 • Vladimír Daniš, dozorca VD, podpredseda EJ
 • Ján Hroboň, zborový farár CZ ECAV Bratislava Dúbravka, podpredseda EJ
 • Daniela Mikušová, zborová farárka, CZ ECAV Liptovský Peter
 • Jaroslav Petro, zborový farár, CZ ECAV Obišovce
 • Mikuláš Lipták, vydavateľstvo VIVIT
 • Daniel Mišina, CZ ECAV Háj