• jednota v cirkvi a medzi duchovnými pracovníkmi, ordinovaní – neordinovaní, napomáhať spolupráci jednotlivých občianských združení, organizácií v ECAV
 • Misijné pôsobenie:
  • misijné konferencie – misia v mestách a na dedinách
  • kultúra ako prostriedok misie
  • misia cez osobné vzťahy
  • všeobecné kňazstvo
  • misijné bohoslužby – nedeľná alternatíva
  • misijné dni VD – ZD
  • misijné formovanie na Biblickej škole v Martine
  • misijný odbor štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte
  • misijné spoločenstvá, skupinky, stretnutia – v zboroch